Oferta

pale i paliki

Pale i paliki

Podstawowym naszym produktem są impregnowane ciśnieniowo pale i paliki sosnowe wykorzystywane w sadownictwie, ogrodnictwie oraz uprawie roślin. Pale i paliki znajdują również zastosowanie przy budowie płotów, ogrodzeń, palisad przy umacnianiu nabrzeży, a także przy tworzeniu konstrukcji i umocnień przeciwlawinowych. Podczas produkcji pali struganych powstaje dodatkowo produkt uboczny – kora sosnowa, która również znajduje się w naszej ofercie.

impregnacja

Impregnacja ciśnieniowa w IV klasie
(do kontaktu drewna z ziemią)

Wysoka jakość impregnowanych pali i palików wynika z tego, że impregnacja wykonywana jest do „pełnego nasycenia” tzn. wysokie ciśnienie impregnatu w autoklawie jest utrzymywane tak długo, dopóki każdy palik nie zostanie w pełni nasycony. Proces ten jest monitorowany za pośrednictwem komputerów.

impregnacja

Podwójna impregnacja

W 2017 roku do naszej oferty wprowadziliśmy podwójną impregnację polegającą na dodatkowym nasyceniu gorącym olejem kreozotowym pali i palików uprzednio zaimpregnowanych ciśnieniowo w autoklawie. Jest to najskuteczniejsza metoda impregnacji drewna. W procesie schładzania gorącego kreozotu rozgrzane drewno wchłania impregnat. Kreozotem impregnujemy tylko tą część pala, która będzie zagłębiona w drewno. Olejem kreozotowym impregnowane są „długowieczne” podkłady kolejowe oraz słupy telegraficzne. Olej kreozotowy pozwala zabezpieczyć drewno przed odpornym na miedź grzybem „poria vaillanti”.