1

2

3

4

5

6

7

8

Jak robimy pale

1

Do zakładu obróbki drewna w Chrośnicy trafia drewno najwyższej jakości, segregowane już w lesie.

2

Na pierwszym etapie drewno poddawane jest wstępnej obróbce - jest korowane oraz przycinane do odpowiednich długości.

3

W specjalnym pomieszczeniu pale są strugane. Odpady powstałe w procesie strugania są automatycznie transportowane do spalarni zasilającej suszarnię.

4

Drewno po obróbce mechanicznej trafia na specjalny plac na którym jest składowane. Są to pale przygotowane do impregnacji.

5

Aby pale były poprawnie zaimpregnowane, muszą mieć odpowiednią wilgotność. Jeżeli jest zbyt duża, trafiają do suszarni.

6

Odpowiednio dosuszone pale trafiają do hali, w której przeprowadzana jest impregnacja ciśnieniowa. Proces odbywa się w sterowanych komputerowo autoklawach.

7

Zaimpregnowane pale wyjeżdżają na specjalnych wózkach przygotowane do składowania.

8

Magazyn gotowych pali, przygotowanych do wysyłki.